بررسی و تعیین چاقی شکمی با دیابت در 200 بیمار دیابتی بستری و سرپایی مراجعه کننده به بیمارستان خاتم الانبیا